Uitgangspunt 1

Ik wil

Het vertrekpunt is de vraag van de inwoner. Niet het aanbod van organisaties.

Voordeel voor de inwoner: ‘Er wordt echt naar mij geluisterd’.

Voordeel voor de beroepskracht: Eigenaarschap ligt bij de inwoner.

Uitgangspunt 2

Ik kan

Er wordt uitgegaan van mogelijkheden van de inwoner en zijn/haar netwerk i.p.v. beperkingen.

Voordeel voor de inwoner: Inwoner doet wat hij/zij (of zijn netwerk)kan en wordt niet overvraagd.

Voordeel voor de beroepskracht: Doet enkel nog wat noodzakelijk is.

Uitgangspunt 3

Ik heb nodig

Het is niet u ‘vraagt wij draaien’. We kijken samen wie en wat we nodig hebben om de IK WIL vraag goed te beantwoorden. We kijken hierbij breder dan eigen organisatie en expertise.

Voordeel voor de inwoner: Aan alle relevante partijen en betrokkenen tegelijk en maar 1 keer je verhaal hoeven doen.

Voordeel voor de beroepskracht: Één plan, gedeelde verantwoordelijkheid.

1 plan

Alle doelen die voortkomen uit de wens van de inwoner worden helder opgeschreven in een digitaal plan. Het plan is en blijft van de inwoner en is toegankelijk voor de mensen van de steunkring (hulpverleners/netwerk). Eén persoon uit de steunkring wordt meestal aangewezen als plan-coördinator. Hij of zij bewaakt sámen met de inwoner de uitvoer van het plan. Wie allemaal toegang hebben tot het plan is altijd aan de inwoner zelf.

Online hulpverleningsplan

Samen sterker in de wijk gebruikt Samen1Plan als online hulpverleningsplan. Het plan helpt om effectiever en integraal samen te werken rond gezinnen, individuele inwoners en hun sociaal netwerk.
In het beveiligde digitale hulpverleningsplan delen de inwoner, de verschillende hulpverleners en andere leden van de steunkring hun informatie. Op deze manier is iedereen met toegang tot het digitale plan snel op de hoogte en kan makkelijk zien wat er is gedaan en wat er gepland staat door wie. Gegevens worden alleen uitgewisseld binnen de steunkring.

Wil je meer lezen over het werken met Samen1plan klik dat hier.

Ben je een collega/ professional?

Bekijk achtergrondinformatie over onze samenwerkwijze, bijeenkomsten en doelgroepen.

Ontmoeten we elkaar binnenkort?

Je kan bellen mailen naar een van een van onze projectleiders.